بسته بندی لوازم منزل در زعفرانیه/خیابان فرشته/خیابان الهیه

بسته بندی لوازم منزل در زعفرانیه خیابان فرشته خیابان الهیه
بسته بندی لوازم منزل در زعفرانیه/خیابان فرشته/خیابان الهیه
شمار ثبت مجوز آسان بار ۳۲۴۲
دو دهه تجربه در زمینه حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل،کادر مجرب و ورزیده و با ادب، ارسال فوری کامیون مسقف فلزی،وانت نیسان،وانت پیکان و کارگر ساده و حمل بار و اثاثیه منزل به شهرستان تنها با یک برند و شماره و بدون هیچ شعبه ای دیگری.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴ : ۵۱ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.