اجرای نماهای کامپوزیت و چوب

اجرای نماهای کامپوزیت و چوب
اجرای نماهای کامپوزیت و چوب
اجرای نماهای کامپوزیت و چوب
گروه نما سازان مدرن ابتدا با بازدید از پروژه و بررسی آن برای اجرای نمای کامپوزیت، اقدام به طراحی نمای مذکور نموده و با تایید طرح و روش اجرا از طرف کارفرما به اجرای زیرسازی و نصب پانل های کامپوزیت طبق برند انتخابی ازسوی ایشان اقدام می نماید و کار اجرا شده را به نحو احسن تحویل کارفرما می نماید.
مزایاى شرکت: استفاده از هر نوع برند یا ورق مورد پسند شما، استفاده از پروفیل مرغوب و شاسى کشى مناسب، دریافت چک و شرایط پرداخت مدتى در صورت تایید حساب مشترى، دریافت مجوز نما از شهردارى در صورت نداشتن بدهى به این سازمان.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵ ۵۴ : ۱۶ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.