حفاري ژئوتکنيک و معدن

حفاري ژئوتکنيک و معدن
حفاري ژئوتکنيک و معدن
انجام خدمات حفاري ژئوتکنيک (حفاري خاک و سنگ) و حفاري معدن با نرخ کمتر از فهرست بهاي ژئوتکنيک .
با قابليت حفاري در جهت هاي مختلف جهت انجام اکتشافات معدن و حفاري هاي سد .
با سابقه کار در پروژه هاي مختلف شهري و غيرشهري (مطالعات ژئوتکنيک پروژه هاي شهري ، عمليات حفاري اکتشافي معادن ، عمليات حفاري و تزريق سد و ...)
با انجام نمونه گيري هاي دست خورده و دست نخورده .

حفاري به روش کرگيري و آبشويي (واش بورينگ)

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۶ ۱۹ : ۲۸ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.