وانت بار (جهت جابجایی مبلمان و لوازم حساس و سنگین همراه با کارگر مجرب و ورزیده)

وانت بار جهت جابجایی مبلمان و لوازم حساس و سنگین همراه با کارگر مجرب و ورزیده
وانت بار (جهت جابجایی مبلمان و لوازم حساس و سنگین همراه با کارگر مجرب و ورزیده)
حمل و جابجای بار با قیمت مناسب و کار تضمینی 09197849787
شماره ثبت مجوز۲۵۳۶

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷ ۱۹ : ۳۱ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.