آلماني با لادن مختاري ويژهٔ پزشکان

آلماني با لادن مختاري ويژهٔ پزشکان
آلماني با لادن مختاري ويژهٔ پزشکان
آلماني با لادن مختاري ويژهٔ پزشکان
دورۀ کامل براي سفر به آلمان و ويزيت بيماران آلماني زبان و مصاحبه با سرپزشک به همراه وبگردي آلماني و انتقال فرهنگ سياسي, اجتماعي و منطق فکر و زبان آلماني, به انضمام لهجۀ استاندارد با محاورۀ شکستۀ سريع و دورۀ کامل زبان تخصصي + شرح حال گيري از بيمار و نگارش گواهي ترخيص بيمار و آموزش مراحل کار پس از پذيرش دستياري با حقوق کامل و عزيمت ظرف دو تا سه هفته


برنامۀ کلي آموزش آلماني کامل با لهجۀ معيار و زبان محاورۀ شکستۀ به روز رايج در آلمان با لادن مختاري



- برای یادگیری زبان آلمانی با کیفیتی که بلافاصله پس از حضور در بیمارستان در آلمان امکان ویزیت بیماران آلمانی و شرح حال گیری به زبان آلمانی را داشته باشید و کلیۀ فعالیتهای خود را هر روز در اینترانت بیمارستان مستند سازی کنید، ضروری است، دستکم 10 ترمِ 40 جلسه ای زبان آلمانی را با کیفیت بسیار عالی بیاموزید.

- آموزشگاههای عادی، مانند آموزشگاه زبان سفارت آلمان Deutsches Sprachinstitut Teheran=DSIT یا آموزشگاه زبان مجمع فرهنگی اتریش Östereichisches Kulturforum=ÖKF، صرفاً در حدی امکان آموزش آلمانی را فراهم می کنند که زبان آموزان در آینده کارتن خواب نشوند.

- ضمن آن که کلاسهایشان معمولاً با 16-17 نفر یا بیشتر تشکیل می شود، آن هم به صورت گروههای کاملاً ناهمگن. درکنار شما پزشک محترم، نوجوانان 16-17 ساله ای که بیش از 7-8 سال تا ورود به مرحلۀ اشتغال، زمان دارند تا در کشور آلمان زبان خود را تقویت کنند، همچنین زنان خانه داری که صرفاً برای پیوستن به همسر، به اجبار آلمانی می خوانند و یا افرادی که برای پناهندگی و از سر ناچاری به کلاسهای آلمانی روی آورده اند، یا لیسانسیه هایی که برای تحصیلات تکمیلی در کنار شما زبان می آموزند.

- این ترکیب به هیچ وجه امکان مناسبی برای ارائۀ آموزش آلمانی در حد عالی به مدرس نمی دهد، همچنین، اساساً این مؤسسات، برای چنین آموزش کاملی هدف گذاری نکرده اند.

- برگزاری کلاسهای فوقِ فوقِ فشردۀ آلمانی در ترکیبی همگن، متشکل از پزشکان عمومی و یا کلاسهای انفرادی

- کسانی که برای استخدام در بیمارستانهای آکادمیک آلمان، همزمان با گذران دورۀ رزیدنتی در رشتۀ مطلوب خود هدف گذاری کرده اند، باید بدانند که به مدت 52 هفته یعنی یک سال کامل، بیشترین زمان را برای یادگیری آلمانی بگذارند. این سرمایه گذاری برای صرف وقت و انرژی های مغزی در این مهم، نیازمند کار تمام وقت است، یعنی در این مدت یا اصلاً سر کار نروند و یا بسیار بسیار کم برای کار وقت بگذارند.



1- 17 هفته برای 4 ترم آ1/1 و آ1/2 و آ2/1 و آ2/2، هر یک 40 جلسه + 10 جلسه زبانشناسی تطبیقی فارسی - آلمانی و در مجموع 170 جلسۀ 90 دقیقه ای

هر هفته 5 روز با 2 جلسۀ 90 دقیقه ای، شامل 3 ساعت آموزش کلاسی حضوری و 5 ساعت مطالعۀ جدی به صورت یادگیری عمیق و تسلط کامل به مطالب ارائه شده که شامل حجم زیادی از مطالب حفظ کردنی و نیز مطالبی است که با هوش تحلیلی قابل جذب خواهند بود.



2- 8 هفته برای 2 ترم ب1/1 و ب1/2، هر یک 40 جلسه و در مجموع 80 جلسۀ 90 دقیقه ای

هر هفته 5 روز با 2 جلسۀ 90 دقیقه ای، شامل 3 ساعت آموزش کلاسی حضوری و 9 ساعت مطالعۀ جدی بابت هر روز کلاس



3 - 2 هفته آمادگی آزمون ب1 با 20 جلسه، هر روز 2 جلسۀ 90 دقیقه ای2، شامل 3 ساعت آموزش کلاسی حضوری و 9 ساعت مطالعۀ جدی بابت هر روز کلاس



4- 1 هفته خالی برای نوشتن آزمون ب1



5- 16 هفته برای 4 ترم ب2/1 و ب2/2 و ب2/3 و ب2/4، هر یک 40 جلسه و در مجموع 160 جلسۀ 90 دقیقه ای

هر هفته 5 روز با 2 جلسۀ 90 دقیقه ای، شامل 3 ساعت آموزش کلاسی حضوری و 9 ساعت مطالعۀ جدی بابت هر روز کلاس



6- 4 هفته برای آمادگی آزمون ب2، شامل 40 جلسۀ 90 دقیقه ای

هر هفته 5 روز با 2 جلسۀ 90 دقیقه ای، شامل 3 ساعت آموزش کلاسی حضوری و 9 ساعت مطالعۀ جدی بابت هر روز کلاس



7- 1 هفته خالی برای نوشتن آزمون ب2



8- 18 هفته برای 60 جلسه سی1 + 40 جلسه کتاب آلمانی در بیمارستان + 80 جلسه کتب تخصصی پزشکی به آلمانی، سی دی گفتگوهای سرپزشک با پزشکان دستیار، کتاب کامل 50 مورد بیمار با شرح حال و تشخیص و تشخیص افتراقی و درمانهای مردود شده و درمانهای نهایی و شرح کامل همۀ موارد به آلمانی، دی وی دی میز گرد رئیس بیمارستان با سرپزشک و سه نفر که از سکتۀ قلبی جان سالم به در برده اند با یک مجری آلمانی که بسیار بسیار سریع صحبت می کند



در جمع:

1 درصورت حضوربا5روزدرهرهفته وهر روز2جلسه درمجموع=72هفته=1سال و5ماه

(65هفته+2هفته آزمون ب1و ب2+2هفته تعطیلات وسط هفته+3هفته عیدنوروز)

2 درصورت حضوربا3روزدرهرهفته وهرروز3جلسه درمجموع=80هفته=1سال و6ماه و3هفته

(73هفته+2هفته آزمون ب1و ب2+2هفته تعطیلات وسط هفته+3هفته عیدنوروز)

3 درصورت حضوربا6روزدرهرهفته وهرروز2جلسه درمجموع=62هفته=اسال و2ماه و1هفته

(55هفته+2هفته آزمون ب1و ب2+2هفته تعطیلات وسط هفته+3هفته عیدنوروز)

4 درصورت حضوربا4روزدرهرهفته وهرروز3جلسه درمجموع=62هفته=1سال و 2ماه و ا هفته

(55هفته+2هفته آزمون ب1و ب2+2هفته تعطیلات وسط هفته+3هفته عیدنوروز)

5 درصورت حضوربا5روزدرهرهفته وهرروز3جلسه درمجموع=51هفته=ااماه و 3هفته

(44هفته+2هفته آزمون ب1و ب2+2هفته تعطیلات وسط هفته+3هفته عیدنوروز)

6 درصورت حضوربا3روزدرهرهفته وهرروز2جلسه درمجموع=116هفته=2سال و2ماه و 3هفته

(109هفته+2هفته آزمون ب1و ب2+2هفته تعطیلات وسط هفته+3هفته عیدنوروز)

7 درصورت حضوربا2روزدرهرهفته وهرروز3جلسه درمجموع=116هفته=2سال و2ماه و 3هفته

(109هفته+2هفته آزمون ب1و ب2+2هفته تعطیلات وسط هفته+3هفته عیدنوروز)

******************************************************************

جزئیات بیشتر

-کلاسهایی با 1 پزشک: -هر نفر جلسۀ 90 دقيقه اي معادل 250هزارتومان؛
-کل 650 جلسه بابت آلمانی عمومی تا ب2 و آلمانی تخصصی با سی1 و آلمانی در بیمارستان و سی دی گفتگوهای سرپزشک با دستیاران و ویدیوی گفتگوی رئیس بیمارستان، سرپزشک و سه نفر آلمانی که جان سالم از سکتۀ قلبی به در برده اند+ منابع تخصصی پزشکی به آلمانی+شرح حال گیری+گواهی ترخیص+ ثبت گزارشها در اینترانت بیمارستانهای آلمان= 162.5 ميليون تومان؛



-کلاسهایی با 2 پزشک: -هر نفر جلسۀ 90 دقيقه اي معادل 187.5هزارتومان؛
-کل 650 جلسه بابت آلمانی عمومی تا ب2 و آلمانی تخصصی با سی1 و آلمانی در بیمارستان و سی دیی گفتگوهای سرپزشک با دستیاران و ویدیوی گفتگوی رئیس بیمارستان، سرپزشک و سه نفر آلمانی که جانن سالم از سکتۀ قلبی به در برده اند+ منابع تخصصی پزشکی به آلمانی+شرح حال گیری+گواهی ترخیص+ ثبت گزارشها در اینترانت بیمارستانهای آلمان= 122 ميليون تومان؛



-کلاسهایی با 10 پزشک: -هر نفر جلسۀ 90 دقيقه اي معادل 100هزارتومان؛
-کل 650 جلسه بابت آلمانی عمومی تا ب2 و آلمانی تخصصی با سی1 و آلمانی در بیمارستان و سی دی گفتگوهای سرپزشک با دستیاران و ویدیوی گفتگوی رئیس بیمارستان، سرپزشک و سه نفر آلمانی که جان سالم از سکتۀ قلبی به در برده اند+ منابع تخصصی پزشکی به آلمانی+شرح حال گیری+گواهی ترخیص+ ثبت گزارشها در اینترانت بیمارستانهای آلمان= 63 ميليون تومان؛



-کلاسهایی با 20 پزشک: -هر نفر جلسۀ 90 دقيقه اي معادل 50هزارتومان؛
-کل 650 جلسه بابت آلمانی عمومی تا ب2 و آلمانی تخصصی با سی1 و آلمانی در بیمارستان و سی دی گفتگوهای سرپزشک با دستیاران و ویدیوی گفتگوی رئیس بیمارستان، سرپزشک و سه نفر آلمانی که جان سالم از سکتۀ قلبی به در برده اند+ منابع تخصصی پزشکی به آلمانی+شرح حال گیری+گواهی ترخیص+ ثبت گزارشها در اینترانت بیمارستانهای آلمان= 32.5 ميليون تومان؛


650 جلسه شامل موارد زير است:

10جلسه=زبانشناسي تطبيقي فارسي آلماني
80جلسه=A1/1+A1/2)A1)
80جلسه=A2/1+A2/2)A2)
100جلسه=B1/1+B1/2) B1)+ آمادگي آزمون(80+20)
200جلسه=B2/1+B2/2+B2/3+B2/4)B2)+آمادگي آزمون(160+40)
60جلسه=C1/1+C1/2+C1/3)C1)
40جلسه= آلماني در بيمارستان
40جلسه=زبان تخصصي پزشکي(متني)
15جلسه=زبان تخصصي پزشکي(شنيداري)
15جلسه=زبان تخصصي پزشکي(ديداري)
10جلسه=شرح حال گيري+نگارش گواهي ترخيص+نگارش برگۀ پذيرش بيمار براي سرپزشک

پزشکاني که با لادن مختاري کار مي کنند يا پس از اتمام دوره هاي آموزشي در اين پروژه در آلمان مشغول به کار هستند:

https://plus.google.com/+LadanMokhtari/posts/1qBegbSb95Y

اطلاع‌رساني کلي:
- هر ترم شامل 40 جلسهٔ آموزشي است.
- هر جلسه برابر 1.5 ساعت معمولي و معادل 2 ساعت آموزشي است.

منبع آموزشي=Studio d
A= چهار ترم (A1/1+ A1/2+ A2/1+ A2/2)
B1= دو ترم (B1/1+ B1/2)

منبع آموزشي= Mittelpunkt
B2= چهار ترم
C1=سه ترم


* شايان ذکر است، در صورت حضور از ترم 1 تا ترم 4 در اين کلاسها، با وجود ارائه کامل نکات و اصطلاحات مرتبط، يعني به ميزان سه تا جهار برابر مطالب هر صفحه از کتب آموزشي، به دليل آموزش نحوه تمرين شنيدن و مکالمه و جاي گيري هر بخش از مطالب، به اصطلاح در فولدر ويژه آن در مغز، از ترم B1 کليه اين ترم ها مي توانند بسته به توان زبان آموز به ميزان نصف تقليل جلسه يابند، يعني به جاي 6 ترم 40 جلسه اي تنها در 6 ترم 20 جلسه اي، مي توانيد به خاتمه موفق و تضميني B2 برسيد. البته با توجه به آن که کليه نکات دستوري و اصطلاحات زباني ضروري تا پايان تست داف (معادل 20 ترم 40 جلسه اي از A1 تا Test DaF) در همان 4 ترم آغازين تدريس شده است، ترم C1 نيز به جاي 3 ترم 40 جلسه اي صرفاً در يک ترم 40 جلسه اي تکميل خواهد شد و براي Test DaF نيز تنها يک ترم 40 جلسه اي فقط براي آمادگي آزمون آن کفايت خواهد کرد (يعني به جاي 10 ترم از c1 تا Test DaFصرفاً 2 ترم نياز خواهيد داشت)، با وجود آن که تا اين مرحله به طور عادي دست کم 4 ترم C2 و 2 تا 3 ترم 40 جلسه اي Test DaF را بايد گذراند. بديهي است اين مراحل براي استخدام پزشکان اجباري نيستند، ولي با توجه به آموزش گيري پايۀ کامل تا پايان Test DaF براي رسيدن به هدف ضروري "مراودۀ روان با همکاران و بيماران" در همان چهار ترم نخست، آن هم بدون افزايش تعداد جلسات از ميزان تعيين شده (در دستورالعمل آموزشي آنها در مراکز تحقيقاتي نگارش کتب آموزشي آلماني به شيوه نوين از 2006 در آلمان GERR و خوشبختانه به طور همزمان, همچنين در ايران)، زبان آموزانِ پزشک صرفاً با گذران دو ترم 40 جلسه اي مازاد پس از B2 قادر خواهند بود که به ديپلم تست داف نائل آيند و در نتيجه، حتي بدون انجام آزمونهاي اين دو ترم دست کم از رسيدن به "هدف اجتناب ناپذير مروادۀ روان و مطمئن با بيماران و همکاران" اطمينان حاصل کنند و بي هيچ هراسي از همان لحظه نخست در آلمان، مستقل و مطمئن و به دور از اضطراب و افسردگي عمل کنند و خدايي ناکرده، نظير برخي از پزشکان، سرانجام پس از يکي دو سال توقف رايگان در بيمارستانهاي آلمان و از سرمايه خرج کردن و بدون حقوق، به اميد واهي و بي منطق تزريق اتوماتيک زبان آلماني به ذهن و زبان و تبديل آن به يک اتوماسيون مطمئن در محيط آلمان، عمر بر باد ندهند و با اعصاب خرد و نابود شده، به ايران بازگردانده نشوند و يا خودشان پا به فرار نگذارند!

زبان را بايد با چارچوبهاي شخصي شده آموخت و برايش زحمت کشيد و از نزديک ترين روش به آموزشهاي روتين دبستان تا دکتري آغاز کرد و به تدريج با کمک يک دلسوزِ با تجربۀ صاحب روش، به شيوه هاي آلماني نزديک شد و در نهايت، به قالب آنها درآمد.

بايد براي يادگيريِ مطمئن, زمان کافي صرف کرد و از همه مهم تر نزد کاردان آن رفت و اين سرمايه گذاري ريالي در ميهن و در شرايط روحي عادي، قطعاً ارزان ترين راهِ مطمئن براي رسيدن به هدف است. کلاسهاي مروادۀ روان با همکاران و بيماران در موسسات گوته در آلمان در کلاسهاي خصوصي جلسه اي 112 يورو و در کلاسهاي گروهي 9-16 نفري 27 يورواست (براي 80 جلسۀ 45 دقيقه اي کلاسهاي آموزش ارتباطي پس از ب2 يا سي 1 به صورت گروهي 1080 يورو و براي 80 جلسۀ 45 دقيقه اي و 540 يورو براي 40 جلسۀ 45 دقيقه اي بدون خوابگاه و بيمه):

https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ang/spe/dfa.html
https://www.goethe.de/ins/de/de/kur/ang/obi.html?course=MK


براي نخستين بار در تاريخ آلمان از مارس ۲٠۱۲ با اعلام مراجع رسمي آلمان، مبني بر الزام در استخدام دستکم 6هزار پزشک و ۱٠٠هزار مهندس تا ۲٠۲٥ و ارائۀ کارت اقامت آبي, ويژه تحصيل کردگانِ طراز اول

در سال 2020 بر اساس آمار وزارت کار آلمان بالغ بر 50هزار پزشک با حدود 80 سال سن، از چزخۀ کار خارج می شوند.

تا سال 2030 دولت آلمان موطف به جذب 950هزار نفر نیروی کار متخصص در سطوح پزشک، مهندس و تکنسین فنی و پیشه ور (مانند کاشی کار یا نقاش و لوله کش و ...) است.


- دورهٔ رايگان تخصص و فوق‌تخصص
- با استخدام همزمان و حقوق ناخالص حدود 4498 يورو
- بدون آزمون ورودي
- در بيمارستانها و کلينيک‌هاي تخصصي و فوق‌تخصصي آلمان
- اقامت همسر و فرزندان با صدور ويزاي جداگانه پس از استخدام (در صورت زبان بسيار عالي صدور ويزاي خانوادگي همزمان)

شرايط لازم:
- زبان آلماني خيلي خوب براي ويزيت بيماران آلماني و مراوده با همکاران آلماني و نگارش و درک شنيداري بالا براي مکالمات سريع و توام با شکسته گويي
- گواهي زبان آلماني سطح B2
- عدم سوئ پيشينه
- جواز تاسيس مطب
- مدرک پايان موفق تحصيلات پزشکي عمومي از دانشگاههاي دولتي يا آزاد
- بدون محدوديت سني


پروژهٔ يادگيري و تسلط کاربردي آموزش زبان آلماني
- تسلط کامل براي ويزيت بيماران آلماني‌زبان
- با لهجهٔ معيار
- ويژهٔ پزشکان


**شرح منابع و زمان استاندارد بدون هر گونه زمينه آلماني:
1
- 10ترم تا پايان B2
- 10 جلسه زبانشناسي تطبيقي فارسي و آلماني (آموزش قواعد تلفظ, کشش و تاکيد)

2
يک ترم کلاسهاي آمادگي آزمونهاي B1، B2 با هشت جلد منبع آموزشي از ناشران Cornelsen, Klett, Hueber،

3
يک ترم شامل:
- تدريس کتاب 'آلماني در بيمارستان' از مرکز نشر Klett،
-کتب تخصصي پزشکي به آلماني
- آموزش سريع شنيدن و سريع صحبت کردن به زبان رايج محاوره شکسته در آلمان
- Podcast ميزگردهاي پزشکي شبکهٔ يک تلويزيون آلمان در 15 جلسه
- تدريس کامل لوحهاي فشردهٔ مرکز نشر روزنامهٔ آلماني 'فرانکفورتر آلگماينه سايتونگ' براي قوانين نانوشته ميان همکاران (در صورت تمايل)،
- همراهي در نگارش تقاضانامه و CV براي بيمارستانهاي آلمان
- دريافت پذيرش و وقت مصاحبه با سرپزشکان بيمارستانهاي آلمان
- همراهي در بهسازي سياستهاي کلامي به هنگام نگارش ايميل و يا مکالمات تلفني با سرپزشکان بيمارستانهاي آلمان
- آموزش مکالمه با همکاران پزشک و پرستاران بيمارستان
- آموزش شرح حال گيري و مکالمه با بيماران آلماني
- آموزش نکات ويژه در فهم کتب تخصصي پزشکي به زبان آلماني و يافتن شرح اختصارات کمتر ضبط شده
- رفع اشکال و آموزش وبگردي در سايت‌هاي آلماني و نحوه طرح سوال در گوگل به زبان آلماني براي دسترسي دائم و مطمئن به بهترين و کاملترين پاسخ دقيق و علمي در کليه زمينه ها
- دريا&

اطلاعات تماس آگهی

۰۹۱۹۷۸۳۱۹۷۱

خصوصی ، لادن مختاری

ایران ، استان تهران، تهران ، نرسیده به چهارراه عباس آباد، انتهای معلم

ladanmokhtary@gmail.com

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.