بسته بندی و حمل لوازم منزل

بسته بندی و حمل لوازم منزل
بسته بندی و حمل لوازم منزل
شماره ثبت مجوز۵۳۵۶حمل و بسته بندی لوازم و اثاثیه منزل بصورت شبانه روزی با کتدر مجرب و ورزیده با بیمه و بارنامه دولتی
%100 تضمینی
حمل بار به شهرستان
ارسال کامیون مسقف فلزی،وانت نیسان،وانت پیکان

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ ۲۴ : ۴۱ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.