حکیم بار غرب/وانت بار حکیم

حکیم بار غرب وانت بار حکیم
حکیم بار غرب/وانت بار حکیم
شماره ثبت مجوز۹۶۶۶حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل و مبلمان بصورت تخصصی و تضمینی با کامیون مسثق فلزی،وانت نیسانريالوانت پیکان و ارسال فوری کارگر بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی هفتگی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ ۴۸ : ۱۹ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.