حمل بار با ده تن اتاق چوبی

حمل بار با ده تن اتاق چوبی
حمل بار با ده تن اتاق چوبی
شماره ثبت مجوز ۱۲۰۳.
شرکت تک بار تهرن 1 جهت حمل و جابجایی بار در استان تهران و از استان تهران به سایر استانهای کشور آماده حمل و جابجایی بار با ده تن اتاق چوبی می باشد.
تلفن تماس دفتر ۴۴۷۱۸۳۹۶

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۴۲ : ۴۷ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.