حمل بار با ده تن اتاق فلزی

حمل بار با ده تن اتاق فلزی
حمل بار با ده تن اتاق فلزی
شماره ثبت مجوز ۱۲۰۳.
شرکت تک بار تهرن 1 جهت حمل و جابجایی بار در استان تهران و از استان تهران به سایر استانهای کشور آماده حمل و جابجایی بار با ده تن اتاق فلزی می باشد.۴۴۷۴۶۴۵۶

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷ ۰۲ : ۴۸ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.