حمل اثاثیه منزل در دروس/زرگنده/زردشت

حمل اثاثیه منزل در دروس زرگنده زردشت
حمل اثاثیه منزل در دروس/زرگنده/زردشت
بسته بندی، حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل،مبلمان، تجهیزات شرکتها بصورت شبانه روزی با ارسال کامیون مسقف فلزی،سایپا و وانت بار.جابجایی شرکتها و ادارات بصورت عقد قرار داد صورت میگیرد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۹ دی ۱۳۹۶ ۲۵ : ۰۷ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.