برد مبدل مانیتور CNC

برد مبدل مانیتور CNC
برد مبدل مانیتور CNC
برد مبدل مانیتور CNCبرای هایدن هاین ، زیمنس،فانوک ، شارمیلز، فیلیپس، ...
برد تبدیل سیگنال RGB،CGA،EGA،MDA،RGBSبه VGA
09121837344-09353837344
مخصوص جایگزینی مانیتور های CNC
جایگزین مانیتور فانوک
جایگزین مانیتور هایدن هاین BE212
BE412,BF110,BC110
قابل اتصال به TNC151,TNC145,TNC155,TNC360,TNC355,TNC407,TNC310,TNC370,......
قابل اتصال به کنترل زیمنس RGB ، سیستم 3
قابل اتصال به تمامی CNCهای قدیمی با مانیتور تک رنگ سبز

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۳۰ : ۲۱ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.