آزمايش بتن، جوش ، خاك وميلگرد

انجام آزمايشات بتن ، جوش ، خاك وميلگرد مورد تائيد شهرداريهاي تهران
آزمايش و نمونه گيري بتن ، تست چكش اشميت ، كر گيري ، التراسونيك بتن وصدور تائيديه شهرداري
آزمايش جوش به شيوه التراسونيك ، مايعات نافذ ، كنترل أبعادي وصدور تائيديه شهرداري
آزمايش خاك تيپ ٣ و٢ در كمترين زمان وحداقل هزينه با حفاري ماشيني دستي ( از زمان شروع حفاري تا صدور تائيديه ١٠ روز)
تست كشش ميلگرد در صورت همكاري با كارفرمايان محترم به صورت رايگان مي باشد .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ ۲۴ : ۵۴ : ۰۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.