رزین اپوکسی - وینیل استر - پلی استر

رزین اپوکسی وینیل استر پلی استر
رزین اپوکسی - وینیل استر - پلی استر
رزین های اپوکسی ، وینیل استر ، پلی استر-رزین های high voltage-low volatge
رزین نووالاک - رزین فنولیک- رزینهای casting-رزین های دفن قطعات الکترونیکی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ ۳۶ : ۵۷ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.