طراحی و ساخت خط تولید نمک تصفیه

شرکت مهندسی فرایند دانا خدمات زیر را ارائه مینماید:
1- طراحی و ساخت و راه اندازی خط تولید نمک تصفیه
2- خدمات مهندسی تبخیر، کریستالیزاسیون، جداسازی و تغلیظ اسیدها
3- مهندسی پسماند های صنعتی و شیمیایی – طرحههای نمک زدایی
4- تولید و تامین سانتریفیوژ صنعتی، پوشر و سانتریفیوژهای سبدی
5- ارائه طرح توجیهی وزارت صنایع و طرح توجیهی بانک
6- واردات خطوط تولید و کارخانه از سراسر دنیا، چین و اروپا
7- ارائه طرح توجیهی احداث کارخانه
8 - واردات کارخانه و صنعت از چین و اروپا
9- مهندسی و مدیریت پسماند به روش تبخیر و کریستالیزاسیون
10- مهندسی نمک زدایی
11- تغلیظ اسیدها
12- بازیابی پساب به اب صنعتی
13- اجرای واحدهای شستشو و ارتقاء خلوص نمک
14- اجرای واحدهای استحصال از اب نمک به روش شیمیایی
15- استحصال نمک از روش کریستالیزاسیون مجدد و چند مرحله ای در خلاء
16- تغلیط کاستیک سودا
17- حذف سودا به روش کریستالیزاسیون جزء
18-بازیابی کلسیم هیپوکلریت
19- کریستالیزاسیون متنوع از نمک نیترات و پتاسیم
20- بازیافت نمک منیزیم
21- خط تولید نمک سولفات سدیم
22- تبدیل پساب برج های خنک کننده
23- سیستم پساب صفر(بازیابی 100% اب)
24- بازیافت محصول از مایع . پساب خط تولید

شرکت مهندسی فرایند دانا خدمات فوق را ارائه مینماید

وبسایت : www.DanaEng.com
www.DanaEng@blogfa.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶ ۰۸ : ۲۶ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.