خدمات پزشکی، پرستاري مهرپرور(13سال سابقه با مجوزوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی)

خدمات پزشکی، پرستاري مهرپرور 13سال سابقه با مجوزوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی
خدمات پزشکی، پرستاري مهرپرور(13سال سابقه با مجوزوزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی)
دسترسی به خدمات پرستاری یكی از نیازهای هر خانواده است.
عدم دسترسی به مراكز درمانی در بعضی ساعات روز، معضلات ترافیک شهری و یا عدم امکان جابجایی بیماران و سالمندان، نیاز به استفاده از خدمات قابل دسترس را دو چندان می نماید.
از این رو شركت مهرپرور با كادر پرستاری مجرب آماده ارائه خدمات از قبیل: تزریقات، وصل سرم، سونداژ، پانسمان، زخم بستر و ... در منزل می باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۷ ۲۳ : ۴۴ : ۰۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.