دانلود فـــوری مجموعه راهنمای تنظیم قرارž

دانلود فـــوری مجموعه راهنمای تنظیم قرارž
دانلود فـــوری مجموعه راهنمای تنظیم قرارž
دانلود فوری مجموعه راهنمای تنظیم قرارداد معاملات خودرو و راهنمای حقوقی ویژه عموم و مشاوران بنگاه های خودرو

فهرست این مجموعه شامل:
آشنایی با قراردادها وشرایط لازم برای تنظیم آنها
تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی(قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین)
شرایط اساسی و مهم برای صحت و درستی قرارداد خودرو
شرایط باطل ضمن قرارداد و حق فسخ قرارداد خودرو
هزینه انجام قرارداد و توصیه های مهم تنظیم قرارداد خودرو
مدارک مورد نیاز تنظیم قرارداد و استعلام های مورد نیاز برای انتقال قطعی
نکات مهم در مراجعه به دفتر خانه (گواهی امضاء و گواهی عدم حضور و ...)
آشنایی با پروانه کسب و واحد صنفی ، فرد صنفی،
تکالیف مشاوران و استخدام، قرارداد، پرداخت دستمزد، بیمه
تکالیف ناظر بر نحوه ارائه خدمت به مشتریان و تعرفه شغلی و ......
شرایط و ضوابط دریافت پروانه کسب تخصصی خودرو
استخدام و به کارگیری و دستمزد و بیمه مشاوران خودرو
قرارداد فروش خودرو (پیش فروش)
قرارداد فروش خودرو حوالجات)
وکالت نامه همراه با مبایعه نامه خودرو
نحوه تنظیم وکالت نامه خودرو
آشنایی با سند عادی و سند رسمی
آشنایی با قوانین و مقررات خودرو
حل اختلاف از طریق داور/حکم و نکات مهم مسئله داوری
آشنایی با اصطلاحات فنی و حقوقی خودرو مربوط به خودرو
آشنایی با اصلاحات حقوقی( عقد، قرارداد، ثمن، مثمن، مبایعه نامه، بیع، شرایط مبیع، مشاع ،مفروز،وقف، حقوق ارتفاقی،معاملات فضولی،و ....)

آشنایی با اصطلاحات خودرو ( اقسام وسایل نقلیه موتوری، شماره گذاری، قطعات اتومبیل، شاسی،اتاق، سیستم برقی،و ......)

چگونگی رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت وارده به اتومبیل (شورای حل اختلاف و دادگستری)
نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو1
نمونه قرارداد مبایعه نامـه اتومبیل
نمونه قرارداد اجاره خودرو1
نمونه قرارداد بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری
نمونه قرارداد مبایعه نامه خودرو2
نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو1
نمونه قرارداد مبایعه نامه فروش اقساطی خودرو
نمونه قرارداد تامین اتومبیل
نمونه قرارداد اجاره اتومبیل2
نمونه قرارداد فروش اقساطی خودرو2

برای دانلود و دریافت این مجموعه ها يا به آدرس سایت زير مراجعه کنید.
((( www.sarasary.com )))

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷ ۳۵ : ۱۰ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.