دریافت و دانلود فوری مجموعه قوانین و مقررا

دریافت و دانلود فوری مجموعه قوانین و مقررا
دریافت و دانلود فوری مجموعه قوانین و مقررا
دریافت و دانلود فوری مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی و شرح وظایف مدیران وساکنان آپارتمانها

فهرست مجموعه:
نحوه محاسبه شارژ در مجتمع های مسکونی
تعیین سهم هر واحد از هزینه های مشترک (شارژ)
پرسش و پاسخ مسائل آپارتمان نشینی - حق شارژ
مجموعه قوانین آپارتمان نشینی و وظایف مدیران و ساکنان آپارتمانها
حق شفعه در آپارتمان ها
حدود و اختیارات مدیران در آپارتمانها
وظایف مدیر یا هیات مدیره در اداره امور مجتمع های ساختمانی (آپارتمانها)
قسمت مشاعات آپارتمان و نحوه اداره و نگهداری آنها
توصیه هایی مهم به خریداران ملک و آپارتمان
نمونه برگ دادخواست دادگستری در مورد تأمین دلیل تغییر در آپارتمان و نماآت
نمونه برگ دادخواست دادگستری در مورد تأمین دلیل خسارات وارده به آپارتمان و منزل
نکات کاربردی تعمیرامکان استیجاری
نحوه تنظیم قرارداد اجاره اماکن مسکونی
نمونه قرارداد اجاره آپارتمان
نمونه قرارداد معاوضه خانه با آپارتمان مسکونی
نمونه قرارداد فروش آپارتمان مسکونی
نمونه قرارداد اجاره پارکینگ
و .....
برای دانلود و دریافت این مجموعه ها به آدرس سایت زير مراجعه کنید.
((( www.sarasary.com )))

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۳۹ : ۱۵ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.