خدمات حسابداری و مالیاتی

قبول پرونده های مالیاتی ، مشاوره مالی و مالیاتی ،تنظیم اظهارنامه ملیاتی وارزش افزوده ،گزارشات فصلی ، تهیه و اجرای نظام مالی و اداری ، تنظیم لولیح مالیاتی و بیمه.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ ۰۴ : ۲۰ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.