مراقبت و پرستاری ازکودک وسالمند(13سال سابقه ومجوزازوزارت بهداشت ودرمان)

مراقبت و پرستاری ازکودک وسالمند 13سال سابقه ومجوزازوزارت بهداشت ودرمان
مراقبت و پرستاری ازکودک وسالمند(13سال سابقه ومجوزازوزارت بهداشت ودرمان)
حقوق تا 2 میلیون تومان. كار روزانه، شبانه روزي و شبانه، نگهداری از کودک و سالمند در منزل
اشتغال فوري، امنيت شغلي

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ ۳۲ : ۵۳ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.