مشاوره تلفنی مالیات

-تهیه لایحه و دفاعیه مالیات مطابق قوانین و بخشنامه های مالیاتی
-مشاوره تلفنی در امور مالیاتی
- دفاع از پرونده های مالیاتی در حوزه مالیاتی و کمیسیون های مربوطه
-مشاوره تلفنی تکمیبل اظهارنامه های مالیاتی

09126879107

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۷ : ۲۲ : ۱۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.