سیستم کنترل ایاب و ذهاب و مدیریت سرویسها

سیستم کنترل ایاب و ذهاب و مدیریت سرویسها
سیستم کنترل ایاب و ذهاب و مدیریت سرویسها
مشخصات سیستم اتوماسیون حمل و نقل و سرویس کسرا


سیستم اتوماسیون حمل و نقل و سرویس کسرا یک سیستم کاملا تحت وب و منعطف مبتنی بر موتورهایی است که راهبر سیستم را قادر می سازد فرایند رفت و آمد پرسنل به سازمان توسط سرویس ها را مکانیزه نموده و صورت وضعیت پیمانکار را به شکل مکانیزه پرداخت نماید.
برخی از این موتورها عبارتند از:
• موتور تولید قوانین
• موتور تولید گزارش
سیستم حضور و غیاب کسرا با استفاده از این ساختار توانمند بر اساس نیاز مشتریان ماژولهای متفاوتی را ارائه نموده که با استفاده از آنها می تواند نقش بسیار موثری را در بهبود عملکرد سازمان ایفا نماید.این ماژولها عبارتند از:
1- مدیریت سرویس
2- مدیریت ناوگان

قابلیتهای هر یک از این ماژولها به این شرح می باشد:

مدیریت سرویس
• امکان تعریف انواع خودروها به همراه ویژگیهای آنها(کولر،بخاری،آبسردکن و ...)
• امکان تعریف مشخصات رانندگان خودرو
• انتساب رانندگان به خودروها در بازه های زمانی مشخص
• امکان تعریف مشخصات ایستگاهها
• قابلیت تعریف مسیر های متفاوت
• امکان تعریف انواع نیمراه های رفت یا برگشت بر اساس زمان ورود به سازمان یا زمان خروج از سازمان
• قابلیت تعریف انواع سرویسهای سازمان(شنبه تا چهارشنبه زمان ورود ساعت 7 زمان خروج ساعت 07:30)
• قابلیت مشخص نمودن نفرات استفاده کننده از سرویس در هر ایستگاه
• امکان تعریف انواع جرایم و مبالغ آن برای سرویس و ثبت آن(عدم نظافت،عدم استفاده از کولر و ...)
• قابلیت تعریف پیمانکار تامین کننده سرویس ها
• قابلیت تعریف قرارداد پیمانکار
• محاسبه صورت و ضعیت سرویس ها به تفکیک سرویس ها و نیز پیمانکار

مدیریت ناوگان
• تعریف انواع ناوگان حمل ونقل با ثبت مشخصات دلخواه
• امکان تعریف مسیر حرکت ناوگان بر روی نقشه
• قابلیت مشخص نمودن محل سکونت پرسنل به صورت توصیفی و بر روی نقشه
• امکان ردیابی خودرو و نمایش وضعیت آن در هر نقطه
• نمایش هشدار ورود به مناطق ممنوعه یا خروج از مناطق تعیین شده قابل ترسیم بر روی نقشه
• میزان کارکرد راننده و حضور و فعالیت روی خودرو
• حفظ سابقه مسیر و وضعیت خودرو و تولید گزارشات مورد نیاز
• نمایش میزان مصرف سوخت خودرو
• امکان اتصال دستگاه‌ها و حسگر‌های جانبی و ارسال وضعیت آن‌ها به مرکز

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۳ ۲۱ : ۳۰ : ۰۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.