شرکت مقاوم سازی بهساز سازه

شرکت مقاوم سازی بهساز سازه
شرکت مقاوم سازی بهساز سازه
(مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای)

ِانجام مطالعات میدانی,آزمایشهای مخرب(DT) وغیر مخرب(NDT)به منظورارزیابی و تحلیل آسیب پذیری سازه های موجود.

ِارائه مشاوره, طراحی بهینه بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی با استفاده از آنالیزهای غیر خطی بالحاظ نمودن همزمان پارامترهای فنی ,اقتصادی واجرایی.

ِمشاوره در تهیه مصالح موردنیازواجرای طرح های مقاوم سازی بهمراه نظارت وکنترل کیفیت در حین اجرا.

ِمقاوم سازی با الیاف CFRP,GFRP با مشخصات فنی ویژه به منظور افزایش مقاومت در المانهای بتنی.

ِاصلاح و تقویت سیستم باربر جانبی لرزه ای به همراه کاهش بی نظمی بحرانی در پلان و ارتفاع سازه.

ِاجرای ژاکت بتنی(Concret jackrt) وفلزی(Steel jacket) جهت افزایش باربری در المانهای ضعیف سازه موجود.

ِکاشت آرماتور انتظار و انکربولت برای الحاق المان بتنی جدید به سازه موجود,کاشت میلگرد,کاشت بولت,سوراخکاری بتن,نصب بیس پلیت فونداسیون,…

ِبر طرف نمودن ضعفهای طراحی و ساخت پروژه های موجوداز طریق افزایش موضعی مقاومت المانهای سازه ای.ترمیم بتن و پایدار سازی المانهای آسیب دیده و تغیر شکل یافته.

ِاصلاح ابعادوتقویت ظرفیت باربری فونداسیون سازه(عریض کردن فونداسیون).

ِافزایش طبقات از طریق کاشت آرماتورانتظار(ریشه)و تغییر در کاربری سازه های موجود.

ِتامین و اجرای سیستم های میراگر(Dampers) وجداگرهای لرزه ای(Base Isolators).
www.behsazsazeh.ir
info@behsazsazeh.ir
behsazsazeh.co@gmail.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۸ دی ۱۳۹۵ ۳۸ : ۲۷ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.