فروش تجهیزات سیسکو

فروش تجهیزات سیسکو
فروش تجهیزات سیسکو
سیستمهای سیسکو پیشرو در سراسر جهان در ارائه راه حل های شبکه های END –TO- END و فراهم کننده طیف وسیعی از راه حل های گسترده برای انتقال داده ، صدا و ویدئو در داخل ساختمان ها و ادارات در سراسر جهان می باشند . امروزه راه حل های شبکه بخش اساسی کسب و کار است . سیسکو می تواند کمک شایانی به اطمینان ما از سطوح امنیت و قابلیت اطمینان از عملکرد صحیح را در برداشته باشد ، چون با همان فن آوری سیسکو است که اکثریت قریب به اتفاق شبکه های کسب و کار امروز در سراسر جهان ، نیرو میابند و ما نیز خودمان از این مسئله انرژی می گیریم .
گروههای مدل 3750-X با فعال سازی برنامه های کاربردی مانند IP telephony ، wireless ویدئو برای تجربۀ یک شبکه بدون مرز، کیفیت عملکرد را به شدت تحت تاثیر قرارداده است .
سوئیچ های زیر در لایه 2 و به صورت LAN Base کار می نمایند و ضمناٌ تمامی پورتهای آنها 1000/100/10 را پشتیبانی نموده و لیکن قابل Stack able نمی باشند
WS-C3750X-24T-L
WS-C3750X-48T-L
WS-C3750X-24P-L
WS-C3750X-48P-L
WS-C3750X-48PF-L
سوئیچ های زیر در لایه 3 و به صورت IP Base کار می نمایند و ضمناٌ تمامی پورتهای آنها 1000/100/10 را پشتیبانی نموده و لیکن قابل Stack able می باشند
WS-C3750X-24T-S
WS-C3750X-48T-S
WS-C3750X-24P-S
WS-C3750X-48P-S
WS-C3750X-48PF-S
WS-C3750X-12S-S
WS-C3750X-24S-S
این سوئیچها تمامی قابلیت و عملکرد تحت لایه 3 را پشتیبانی می نماید
WS-C3750X-12S-E
WS-C3750X-24S-E
WS-C3750X-24T-E
WS-C3750X-48T-E
WS-C3750X-24P-E
WS-C3750X-48P-E
WS-C3750X-48PF-E
باور این شرکت برمهندسی فروش ، مشاهده و نیاز سنجی پیش از فروش ، باعث می گردد که بابودجه مشتری با بیشترین کارائی ارائه گردد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ۰۳ : ۳۸ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.