دانلود چگونگی نگارش رزومه بانمونه ها

دانلود چگونگی نگارش رزومه بانمونه ها
دانلود چگونگی نگارش رزومه بانمونه ها
دانلود فایل چگونگی نگارش رزومه شغلی و شخصی بصورت فارسی و انگلیسی

شامل 32 فایل می باشد با نمونه های فارسی و انگلیسی در محیط word به راحتی قابل ویرایش و جایگزینی با مشخصات شما می باشد
دانلود و دریافت مراجعه به سایت زیر
www.sarasary.com

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ ۴۹ : ۱۶ : ۲۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.