آفتاب

تسمه باربرداری

تسمه باربرداری
تسمه باربرداری
تسمه حمل بار یا تسمه باربرداری البته نام های دیگری نیز برای این محصول وجود دارد مثل تسمه جرثقیل،بلت،تسمه ابریشمی،تسمه حمل بار کنفی،websling،تسمه باربرداری پلی استر که در تناژ مختلف موجود میباشد تسمه باربرداری دوبل ۲تن تسمه باربرداری دوبل۳تن تسمه باربرداری دوبل ۴تن تسمه باربرداری دوبل ۵تن تسمه باربرداری دوبل ۶تن تسمه باربرداری دوبل ۷تن تسمه باربرداری دوبل ۸تن تسمه باربرداری دوبل ۹تن تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن تسمه باربرداری دوبل ۱۱ تن تسمه باربرداری دوبل ۱۲ تن تسمه باربرداری دوبل ۱۵ تن تسمه باربرداری دوبل ۱۶ تن تسمه باربرداری دوبل ۲۰ تن تسمه باربرداری دوبل ۲۴ تن تسمه باربرداری دوبل ۳۰تن تسمه بار برداری دوبل ۴۰ تن تسمه باربرداری دوبل ۵۰ تن تسمه باربرداری دوبل ۶۰ تن

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۱۵۵۴۲۸۷۶۹

محمد سلیمی

17 ، 763 ، تهران میدان قزوین خیابان قزوین پلاک

msalimi30@yahoo.com