تحصیلات خود را تکمیل کنید

تحصیلات خود را تکمیل کنید
تحصیلات خود را تکمیل کنید
ترک تحصیلی ها بازماندگان از تحصیل دیپلم ردی ها
اگر تا کنون موفق به اخذ مدرکتان نشده اید ما شما را در گرفتن دیپلم و پیش دانشگاهی یاری می نمایی.
با گذراندن مهارت های کامپیوتر - حسابداری و گردشگری طی 6-9 ماه دیپلم بگیرید
گرفتن مدرک پیش دانشگاهی در مدارس غیر انتفاعی به صورت غیر حضوری و تضمینی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در حال حاضر به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.