نیاز به پرستار، ماما، کاردان اتاق عمل،هوشبری

- مدرک کاردانی یا کارشناسی مامایی
- مدرک کارشناسی پرستاری
جهت کار در مرکز درمان سومصرف مواد (شیفت عصر)

بیمه و حقوق و مزایا طبق قانون کار

لطفا فقط در صورت داشتن مدارک فوق ساعت 16:30 تا 19:30 روزهای غیرتعطیل تماس بگیرید

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ جمعه ۱۸ آبان ۱۳۹۷ ۴۱ : ۲۶ : ۲۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.