تراکت پخش کن

تراکت پخش کن
تراکت پخش کن
پخش و نصب تراکت یک کار تخصصی است و اصلاً به این شکل نیست که هر کسی
بخواهد این کار راانجام دهد شاید ظاهراً هر کسی بتواند این کار را انجام دهد چون
مهارت خیلی خاصی ظاهراً لازم نیست به همین دلیل
اغلب شرکت های تبلیغاتی براساس خواسته مشتری خود یک تراکت پخش کن میفرستند که اصلاً این فرد شاید روز اول کاریش باشدیک فردی که زنگ زده و گفته کار می کنم .
یک کارگر ساده که شاید قدرت پخش تراکت و برقراری ارتباط با مشتری
مخاطب را ندارد به همین دلیل است که اغلب آنها پس از تایید و صحت انجام کار از
طرف مشتری فاکتور را قابل پرداخت می دانند .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷ ۲۸ : ۰۱ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.