آموزش زبان به کودکان به کمک بازی

يادگيري زيان انگليسي به كمك بازي و فعاليتهاي زندگي روزمره به كودكان
نيمه خصوصى
١٠-٥سال در محيطي كاملا رئال انگليسى

همزمان با اموزش تكنيكهاى رنگ و دكور و آشپزى و ..همگي به زبان انگليسى
اموزش چهار مهارت زبان انگليسى
توسط مدرس دانشكاه با سابقه ١٠ سال
پذيرش محدود

هرروز (شنبه تا چهارشنبه ١٢-٩)
٦٠٠هزارتومان

٠٩١٢١٩٤٦٩٥٦

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷ ۰۱ : ۳۷ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.