آموزش فنون پذیرایی وتشریفات

آموزش فنون پذیرایی وتشریفات
آموزش فنون پذیرایی وتشریفات
محتوای آموزشی دوره
1-آشنایی با آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در شغل مورد نظر
2-روشهای مشتری مداری و طریقه رفتار با میمهانان عادی ،ویژه وخیلی ویژه
3-رعایت بهداشت فردی وتاثیر آن بر بهداشت عمومی
4-اصول پذیرایی در جلسات و اصول درست چیدن میز جلسه و میز اتاق مدیریت (ویژه آبدارچیان اداری)
5-اصول استفاده از مواد شوینده و مواد ضد عفونی کننده نظافت کلی اداری (ویژه نظافتچیان اداری)

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۷ تیر ۱۳۹۷ ۱۴ : ۱۷ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.