دوره آموزش ارتباط موثر با بیماران

دوره آموزش ارتباط موثر با بیماران
دوره آموزش ارتباط موثر با بیماران
رئوس مطالب دوره ارتباط موثر با بیماران
1-آشنایی با انواع شخصیت بیماران
2-ارتباط موثر با بیماران
3-رعایت اصول آداب معاشرت والگوهای رفتاری در ارتباط با بیماران
4-استفاده از زبان بدن مناسب در ارتباط با بیمار ویا همراه بیماران
5-نحوه ارتباط با بیماران ناراضی
6-روش پذیرایی وتوزیع غذا برای بیماران
7-وفادارسازی بیماران

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۶ : ۱۳ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.