آموزش پذیرایی و فنون تشریفات

آموزش پذیرایی و فنون تشریفات
آموزش پذیرایی و فنون تشریفات
رئوس مطالب
1-آشنایی با آداب معاشرت و الگو های رفتاری در شغل مورد نظر
2-روش های مشتری مداری وطریقع رفتار با میهمانان عادی ویژه وخیلی ویژه
3-رعایت بهداشت فردی وتاثیر آن بر بهداشت عمومی
4-اصول پذیرایی در جلسات و اصول درست چیدن میز جلسه واتاق مدیریت (ویژه آبدارچیان اداری)
5-اصول استفاده از موا شوینده و ضد عفونی کننده و نظافت کلی و اداری (ویژه آبدارچیان اداری)

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ ۱۴ : ۱۲ : ۱۹ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.