آموزش نیروهای خدماتی

آموزش نیروهای خدماتی
آموزش نیروهای خدماتی
رئوس مطالب دوره آموزشی نیروهای خدماتی

آشنایی با آداب معاشرت و الگوهای رفتاری در شغل مورد نظر
روش های مشتری مداری و طریقه رفتار با مهمانان عادی ، ویژه و خیلی ویژه
رعایت بهداشت فردی و تاثیر آن بر بهداشت عمومی
اصول پذیرایی در جلسات و اصول درست چیدن میز جلسه و میز اتاق مدیریت(ویژه آبدارچیان)
اصول استفاده از مواد شوینده و مواد ضد عفونی کننده و نظافت کلی اداری (ویژه نظافتچیان اداری)

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷ ۳۵ : ۵۴ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.