کارخانه نمک .نمک خوراکی.نمک دانه بندی#نمک بسته بندی#انواع محصولات نمک

کارخانه نمک نمک خوراکی نمک دانه بندی#نمک بسته بندی#انواع محصولات نمک
کارخانه نمک .نمک خوراکی.نمک دانه بندی#نمک بسته بندی#انواع محصولات نمک
درگروه اتحادیه مرکزی نمک پاینده وابسته به گروه کارخانجات نمک مرکزی کارخانجات نمک پاینده محصولات نمک وانواع نمک های خوراکی و نمک صنعتی و نمک طبیعی و نمک خوراکی به گروه های ذیل تقسیم میشود
این مجموعه گروه های محصولات نمک در کل دنیا و البته در کشور ایران یکی بوده و تمام تولید کنندگان محصولات نمک و کارخانجات نمک و نمک کوبی و کارخانه های تولید نمک خوراکی نمک تبلور مجدد یانمک ید دار و معادن نمک کشور همگی جز این زیرگروه وبا این مشخصات میباشند
توضیح مهم اینکه خریداران محترم محصولات نمک میبایست به این مهم توجه کنند که نمک و محصولات نمک چه درکارخانجات گروه نمک پاینده که شامل 2کارخانه نمک کوبی 2معدن نمک یک واحد نمک خوراکی تبلور مجدد و یک واحد نمک شستشو و 1واحد نمک های تزئینی و نمک درمانی میباشد با سایر نمک ها درکل کشور ازنظر گروهای تولیدی نمک و توضیحات و اطلاعات محصول نمک یکی بوده و هرشخص یا هر فرد و دیگری اطلاعتی جز موارد منعکس شده اگر دراختیار خریداران قرارمیدهد قطعا اطلاعات کذب بوده که یا ازعدم آگهی ایشان درخصوص نمک و محصولات نمک بوده ویا از عدم اطلاع خریداران محترم محصولات نمک استفاده کرده و قصد سوءاستفاده داشته است
پس به نکات ذیل توجه نموده و این اطلاعات نتنها درمورد گروه نمک پاینده بلکه در کل کشور یکی بوده است
محصولات نمک گروه مرکزی کارخانجات نمک پاینده به گروه های ذیل تقسیم میشوند
1- نمک های خوراکی پاینده استاندارد تبلور مجدد که شامل نمک تبلورمجدد یددارپاینده و نمک تبلور مجدد بدون ید میباشد نمک های تبلورمجدد یددار مخصوص مصارف درمنزل و نمک نمک دانی بوده است که معمولا این نمک های تبلورمجدد یددار دربسته بندی های 20کیلوگرمی یا بسته بندی نمک 25 کیلوگرمی و یا دربسته بندی های کوچک از 300گرمی تا 400گرمی 500گرمی 800گرمی یک کیلوگرمی 2کیلوگرمی استفاده و بسته بندی میشود
و نمک های بدون ید الزاما فقط مخصوص صنایع غذائی وکارخانجات موادغذائی نمک آشپزخانه و نمک نانوائی استفاده شده ودرنتیجه فقط دربسته بندی های 20یا 25کیلوگرمی میباشد خلوصیت این نمک ها برابر قانون حداقل میبایست 99.2 % باشد البته در نمک پاینده معمولا از 99.4 % کاهش نداشته ایم
2- نمک های شستشو شده تصویه شده نمک پاینده که این نمک ها ازروش تبلورمجدد تصویه نمیشوند بلکه فقط به روش شستشو و روشهای جدید دیگر بدست می آیند این نوع نمک های تصویه و نمک شستشو معمولا ازآنالیز خلوصیت نمک کمتری نسیبت به نمک تبلور مجدد برخوردارهستند البته این نمک ها نیز دارای مجوز و استاندارد بوده ولی معمولا سفارش میشود این نوع نمک های شستشو را در مصارف نمک نانوائی نمک پاینده جهت صنایع غذائی و ... استفاده کنند
3- نمک های طبیعی نمک پاینده شامل معادن نمک پاینده و کارخانجات نمک کوبی پاینده و نمک دانه بندی پاینده : این گروه از نمک ها که ازنظر محصولات از نمک های معدن یعنی کلوخه نمک یاسنگ نمک شروع شده و پس ازدانه بندی درکارخانجات نمک کوبی به انواع دانه بندی نمک با پراکندگی دانه های نمک تبدیل میشود انواع نمک های دانه بندی معمولا در کارخانجات نمک کوبی و نمک پاینده شامل نمک درشت یا نمک گرانول بزرگ . نمک شیلاتی یانمک زیر نمک شکری یانمک زیر ریز نمک صدف نمک 110 نمک 120 نمک 130 نمک پودری نمک نرم نمک آسیابی میباشند البته در گروه کارخانجالت مرکزی نمک پاینده نمک های فوق یعنی نمک های دانه بندی شده را باتوجه به توانمندی های جدید و ماشین آلات جدید نمک کوبی و تفکیک در نمک پاینده این نوع نمک ها که معمولا در سایر کارخانجات حداکثر شامل 5یا 7نوع دانه بندی نمک بوده است را نمک پاینده به بیش از 18 نوع ازانواع نمک های دانه بندی شده طبیعی تفکیک کرده است که براساس نوع دانه بندی نمک و همسانی دانه بندی نمک و پراکندگی دامنه آن تفکیک شده اند در کارخانه نمک پاینده نمک های طبیعی کوهی بجز انواع سنگ نمک و کلوخه نمک که آن هم درانواع مختلف موجود است نمک های دانه بندی شده از نمک سایز 3مش یعنی نمک پاینده بادانه بندی 6.7میلمتر شروع میشود وتا نمک بادانه بندی 80مش یعنی نمک 0.17میلیمتر موجود است البته نمک های دانه بندی پاینده دراین دامنه تفکیک شده و براساس نیاز خریدار محترم نمک میتوان براساس نوع دانه بندی و همسانی نمک مورد نیاز ایشان نمک پاینده راتفکیک و ارائه بدهیم
4- گروه محصولات نمک های کوهی و سنگ نمک معادن که از استخراج نمک کوهی درمعادن نمک و نمک پاینده بدست می آید دراین گروه نمک پاینده محصولات نمک های معدنی خود را بر اساس اولا آنالیز نمک های کوهی و ثانیا اندازه مورد نیاز مشتری تقسیم میکند .نمک پاینده براساس تجربه بازار و تحقیق گروه کیفیت نمک پاینده براساس نوع نیاز مشتری وخریدار نمک و صنایع مربوطه نمک های کوهی و سنگ نمک خود را تقسیم بندی میکند و ازاین باور غلط درسنعت سنتی نمک که متاسفانه درگذشته بوده و هرکسی درهرصنعتی باهرنوع نیازی که نمک درخواست میداده متاسفانه فقط سنگ نمک رابعنوان نمک میدانستند و ارائه میدادند درحالی که درگروه نمک پاینده هرنوع مصرفی وهرنوع نیازنمک وهرنوع صنعت به نوعی ازنمک بامشخصات خاص نیازمند است بعنوان مثال صنایعی که نمک راجهت تولید آب نرم و گرفتن سختی آب نیاز دارند مسلما باید ازنوعی نمک استفاده کنند باآنالیز خاص خودش (که البته این نوع نمک ازنظر آنالیز و پارامترهای آن میتواند ازنظر دانه بندی نمک متفاوت باشد مثلا نمک در استخر ریخته میشود یا نمک در مخاذن خاص یا نمک را درآب حل میکنند و سرعت انحلال مهم است یا عدم تغییر رنگ آب نمک یا مخلوط نمک باماده خهشک است و ... وهمه اینها خود به تنهای در مصرف نمک جهت سختیگیری آب تفاوت داشته و همچنان نمک جهت پرورش ماهی و الببته ازنوع غزل آلا یا نمک جهت انگل یا نمک جهت کاهش استرس ماهی لاهم فرق داشته است بانمکی که جهت احیا رزین استفاده میشود یانمک صنایع شوینده درنوع تولید پودر یا شامپو یا صابون بانمک ظرفشوئی ازنظر انالیز متفاوت بوده اند لذا ودرنتیجه نمک پاینده باداشتن تیم تخصصی و گروه مشاورین مخصوص سعی نموده تابهترین خدمات درنوع استفاده نمک را دراختیار مشتریان خود قراردهد
5-نمک های دریاچه یانمک دریا که تحت عنوان نمک دکتر ... یا نمک حمام یا نمک آشپزخانه و سایر اسم های تبلیغاتی دربازار عرضه میشوند براساس ادعا موجود و همچنین قوانین موجود هیچ گونه نمک دریاچه یانمک تحت عنوان نمک دریا از سازمان استاندارد و بهداشت مجوزی نداشته اند و همگی غیر استاندارد و بهداشتی بوده اند این نوع نمک ها به صورت تقلبی عرضه شده و به شدت موجب آسیب رساندن به سلامتی مردم میشود شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر ومستندات بیشتر باگروه مشاورین نمک پاینده به صورت کاملا رایگان صحبت کنید
6- نمک های تزئینی نمک آجر و آجر نمک و نمک های قالبی و مخصوص ساخت اطاق نمک و نمک درمانی که متاسفانته این روزها افراد غیر متخصص و سود جو از استقبال مردم و عدم |آگهی مردم استفاده کرده و نتنها مفید نبوده بلکه گاها عدم اطلاعات و فروش نمک های غیر اصولی خطرات زیادی را نیز بهمراه داشته اند
---------------------------------------------------------------------------
نمک، نمک صنعتی، نمک خوراکی، سنگ نمک، معدن نمک، معدن سنگ نمک ،معادن نمک ،معادن سنگ نمک ،معدن کلوخه نمک، معادن نمک طبیعی، سنگ نمک طبیعی ، نمک دریاچه، نمک دریا، نمک صنعتی ،کارخانه تولید نمک صنعتی،نمک شیلاتی،نمک نوخودی ،نمک نخودی ،نمک ظرفشوئی،نمک زبر،نمک درشت،نمک گونی ،نمک دباغی،نمک نرم ،نمک آسیابی،نمک بسته بندی،نمک نمونه ،اتحادیه مرکزی نمک،بنگاه نمک ،نمک مرکزی،قیمت نمک ،نمک شکری ،نمک ریز،نمکم پودر،نمک110 ،نمک صدف،نمک صدفی،نمک 120،نمک گرانول ،نمک کیریستال،نمک سفید،نمک رنگی،نمک هیمالیا ،نمک درمانی ،نمک طبی ،نمک برش خورده،آجرنمک،نمک خیس،نمک خشک،شکایت نمک،نمک غذائی ،نمک شولاتی نمک کراشری،نمک میکس ،نمک مخلوط ،نمک نفت،نمک 1تنی،نمک خوب،نمک استاندارد،نمک سالم،نمک تقلبی،نمک سیاه ،نمک رنگی،نمکدان ،نمک طعام ،نمک مش ،خواص نمک،ترکیبات نمک ،تولیدنمک ،روش تولید نمک ،نمک کارتن،نمک گونی ،نمک کهن،نمک قدیمی،قصه نمک ،قیمت نمک ،انوع نمک،نمک جاده ،استعمال نمک،فوایدنمک ،شهرنمک ،غارنمک ،غارنمکی ،استخرنمک ،نمک درمانی،اطاق نمک
نمک#نمک صنعتی#نمک خوراکی# سنگ نمک#معدن نمک#معدن سنگ نمک#معادن نمک#نمک طبیعی#سنگ نمک طبیعی#نمک دریاچه#نمک دریا#نمک صنعتی#کارخانه تولید نمک صنعتی#نمک شیلاتی#نمک نوخودی#نمک نخودی#نمک ظرفشوئی#نمک زبر#نمک درشت#نمک گونی#نمک دباغی#نمک نرم#نمک آسیابی#نمک بسته بندی#نمک نمونه#اتحادیه نمک#قیمت نمک#

اطلاعات تماس آگهی

۰۲۳۳۴۲۴۳۷۱۵-۰۲۳۳۴۲۴۳۷۱۶-۰۲۳۳۴۲۳۴۷۱۹-۰۹۱

گروه مرکزی نمک پاینده ، شرکت نمک پاینده

ایران ، استان تهران، تهران ، دفترمرکزی گرمسار: میدان شهرداری روبروی پارکشهر ساختمان ولیعصر طبقه 5 واحد 14

پیام پلیس فتا:

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام آفتاب:

«آفتاب» هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعهٔ راهنمای خرید امن آسوده‌تر معامله کنید.