راننده جرثقیل هستم جویای کار در شرکتها، پروژه ها و شرکت های خصوصی

راننده جرثقیل هستم جویای کار در شرکتها، پروژه ها و شرکت های خصوصی
راننده جرثقیل هستم جویای کار در شرکتها، پروژه ها و شرکت های خصوصی
- راننده جرثقیل هستم جویای کار در شرکت ها ، پروژه ها و شرکت های خصوصی
- آماده کار در شرکتها ، پروژها و بخش خصوصی
- شماره تماس:09386535057

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۷ ۰۶ : ۰۵ : ۰۸ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.