کارگاه تولیدی لباس آماده دریافت سفارش و همکاری با ارگانها

کارگاه خیاطی گل تن آماده پذیرش دوخت لباس بیمارستان، لباس کار، ورزشی، تریکو، لباس اداری و فرم مدارس از نهادها، ارگانها و شرکتهای دولتی و خصوصی و بیمارستانها و تیمهای ورزشی می باشد.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۰ : ۰۰ : ۰۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.