استخدام آهنگر

به آهنگر ماهر جهت کار ساختمانی در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۵۷ : ۲۵ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.