استخدام نظافتچی

یک شرکت خدماتی به تعدادی نیروی آقا جهت امورات نظافتی در تهران نیازمند است.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۶ : ۴۶ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.