وانت بارشورآباد

وانت بارشورآباد
وانت بارشورآباد
حمل ونقل کالا وانت بارشورآباد
انجام خدمات حمل ونقل کالا مواداولیه کارخانجات
حمل کالاهای بازرگانی وتجاری ازانبارهای اطراف تهران
حمل کالا درجنوب تهران به خصوص جاده قدیم قم شهرک صنعتی شورآباد به تمام نقاط تهران وحومه وشهرستانها بامجوزرسمی ازاتحادیه وانت بار
کداصناف
۰۹۱۲۸۰۹۰۷۱۲
مهردادفتحی زمانی

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۶ : ۲۹ : ۲۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.