استخدام نیروی مراقب جهت سالمند و کودک

به نیروی مراقب جهت سالمند و کودک و امور منزل جهت مرکز نیکان در تهران نیازمندیم.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۴۶ : ۰۲ : ۰۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.