خدمات حسابداری صنف ها

خدمات حسابداری صنف ها
خدمات حسابداری صنف ها
• سیستم دهی و بهینه سازی سیستم های مالی و اداری
• بازنگری وضعیت جاری حسابداری و ارائه توصیه های مهم به مدیریت
• طراحی و ساماندهی گزارش های مالی مورد نیاز مدیریت جهت توسعه اهداف
• نظارت بر اعمال کنترل های داخلی شرکت و اطمینان از صحت عملیات
• کنترل صحت ثبت و ضبط حساب های مالیات ارزش افزوده و مالیات حقوق
• کنترل و حصول اطمینان از رعایت موازین حرفه ای قانونی قبل از تکمیل اظهارنامه مالیاتی
• رسیدگی کلیه حساب ها و کشف اشتباهات
• نظارت و کنترل ثبت و ضبط عملیات انبار و انبارگردانی
• تحریر دفاتر قانونی
• چاره اندیشی و اصلاح اشکالات موجود در نظام حسابداری
• برنامه ریزی برای کنترل هزینه ها و پیشگیری از هزینه های اتلافی
• تهیه گزارش های فصلی خرید و فروش
• بهینه سازی تقسیم وظایف کارکنان حسابداری و نمودار سازمانی
• انجام کلیه امور مربوط به امور مدیریت مالی و حسابداری و مدیریت منابع انسانی
• تهیه آئین نامه های داخلی متناسب با فعالیت شرکت
• تهیه لوایح مالیاتی برای هیئت بند 3 ماده 97 ق م م ، هیئت های حل اختلاف بدوی و تجدید نظر .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۷ ۳۶ : ۲۶ : ۱۵ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.