واگذاری شرکت رتبه 1 راه و رتبه 1 ابنیه

شرکت پیمانکاری آماده واگذاری در زمینه ساختمان و تاسیسات
رتبه 1 ابنیه (ساختمان) و رتبه 1 راه
شرکت بخاطر کارکرد در منطقه آزاد دارای معافیت مالیاتی میباشد
شرکت واقعا بدون مشکل میباشد

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۱۴ : ۲۴ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.