بهترین خیاطی لباس زنانه در تهران

بهترین خیاطی لباس زنانه در تهران
بهترین خیاطی لباس زنانه در تهران
مزون آريادوخت رز
باسي سال تجربه پرسنلي ، گارگاه مجهز به ماشينهاي پيشرفته واتوبخار سفارش لباسها ي زنانه به صورت كلي وجزيي
تحويل دراسرع وقت
٠٢١٨٨٨٤٠٣٦٠
٠٢١٨٨٨١٤٢٢٣

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۴ آذر ۱۳۹۷ ۰۵ : ۵۱ : ۱۶ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.