استخدام مسئول دفتر مدیرعامل

استخدام مسئول دفتر مدیر عامل
با آشنایی کامل به امور دفتری، سیستمی و مکاتبات و دانش ICDL
با روابط عمومی بالا

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۷ ۵۵ : ۵۳ : ۰۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.