دنبال کار با اسکان هستم

دنبال کار با اسکان هستم ..در ضمینه نگهبانی نگهداری رانندگی کارپردازی آبدارچی و انجام امور شخصی افراد..مرد 33 مجرد تهران شهرستانی ام..بدون ظامن و معرف.

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۷ ۱۶ : ۴۱ : ۲۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.