پرستاری از سالمند در منزل در تجریش

پرستاری از سالمند در منزل در تجریش
پرستاری از سالمند در منزل در تجریش
خدمان پرستاری راهیان سلامت دراری مجوز رسمی از وزارت بهداشت با همکاری روانشناسان کودک و نوجوان و مجوز خدمات مراقبتی به صورت روزانه و شبانه روزی اقدام به ارایه ی خدمات زیر می نمایید:
خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل
پرستار کودک
پرستار سالمند
پرستار کودک در منزل
پرستار سالمند در منزل
پرستاری در منزل
روانشناس کودک
روانشناس
معلم خصوصی
امور منزل
همراه بیمار

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ ۱۵ : ۱۰ : ۱۲ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.