نیاز به 35 میلیون سرمایه

نیاز به 35 میلیون سرمایه
نیاز به 35 میلیون سرمایه
پرداخت سود 22 درصد با ضمانت ملکی در گرو سرمایه شما -
با عقد قرارداد
دوره سرمایه گذاری 3 ساله -
ماهانه 470 هزار تومان و در انتهای سال سوم 7 میلیون تومان به علاوه اصل سرمایه شما پرداخت میگردد .که مجموعا سود سالانه 22 درصد میباشد . سند ملکی هم در گروه ضمانت سرمایه و سود شما باعقد قرار داد قرار میگیرد .

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۸ فروردین ۱۳۹۷ ۲۰ : ۵۳ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.