استخدام کارشناس GIS

استخدام کارشناس GIS
توانمندی مورد انتظار:
علاقه مندبه مسائل جدید GIS
روحیه همکاری و تعاملی بالا
تحلیل گر
آشنایی مقدماتی با مسایل نرم افزاری

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲ : ۰۲ : ۱۰ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.