خدمات بازرگانی خارجی

خدمات بازرگانی خارجی
خدمات بازرگانی خارجی
خدمات حرفه ای بازرگانی :
1 – منبع یابی در خارج از ایران
2 – انجام تخصصی مکاتبات بازرگانی و گشایش LC
3 – اخذ انواع نمایندگی از کلیه کشورهای خارجی
4 – یافتن کالا و گرفتن قیمت از کشورهای خارجی – چین – دوبی و ....
5 - انجام امور بازرسی در مبدا و قبل از بارگیری
6 - انجام امور ثبت سفارش
7 - انجام امور ترخیص
با استفاده از کادر حرفه ای و با تجربه

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷ ۴۹ : ۵۷ : ۱۳ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.