دونفرجوان تحصیبلکرده دنبال کاریم

دونفرجوان سالم وتحصیلکرده شهرستانیم دنبال کارمیگردیم
یکی فوق لیسانس
پدارای پایان خدمت و گواهینامه موتور واشنابه کامپیوترم 29سالمه،،،
دومی فوق دیپلمم باپایان خدمت 29ساله،،،
هردومجردوسالمیم اهل دودم نیستیم...
یه کارفرماخوب زنگ بزنه بیایم
ترجیحا باجای خواب وغذا....
حقوقم توافقی ....09185466112

اطلاعات تماس آگهی

دوره نمایش آگهی در تاریخ یکشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ ۵۰ : ۴۹ : ۱۱ به پایان رسیده و اطلاعات تماس آن قابل نمایش نیست.